Swansea University

5. Dyddiad Cyflwyno

Dylid darllen yr adran hon ar y cyd â'r Canllawiau ar Ymgeisyddiaeth Graddau Ymchwil.

5.1

Rhaid i bob ymgeisydd gyflwyno traethawd ymchwil erbyn y dyddiad cyflwyno olaf fel y’i nodir yn y Canllawiau ar Ymgeisyddiaeth Graddau Ymchwil sydd mewn grym ar yr adeg y derbynnir y myfyriwr ac fel y nodir yn y Llythyr Cynnig ffurfiol.

5.2

Pan fydd ymgeisydd yn methu cyflwyno traethawd ymchwil erbyn y dyddiad cyflwyno olaf gall y Brifysgol fynnu bod yr ymgeisyddiaeth yn cael ei therfynu.