Swansea University

3. Strwythur y Rhaglen

Dylid darllen yr adran hon ar y cyd â'r Canllawiau ar Dderbyn Myfyrwyr Ymchwil.

3.1

Gall ymgeisydd astudio ar gyfer gradd Doethur mewn Meddygaeth drwy un o’r dulliau canlynol:

A Bod yn fyfyriwr llawn amser, trwy wneud ymchwil yn y Brifysgol;

B Bod yn fyfyriwr llawn amser, trwy gyflawni ymchwil mewn lleoliad cyflogaeth allanol;

C Bod yn fyfyriwr rhan amser, trwy wneud ymchwil naill ai yn y Brifysgol neu’n allanol;

Ch Bod yn fyfyriwr llawn amser, trwy wneud ymchwil ar raglen ymchwil gymeradwy a gynigir ar y cyd gan y Brifysgol a Phrifysgol arall.

3.2

Ni cheir dyfarnu gradd Doethur mewn Meddygaeth fel gradd er anrhydedd.