Swansea University

20. Cwynion

20.1

Dylai myfyrwyr sy’n anfodlon â'r dysgu a’r addysgu, y cyfleusterau neu'r gwasanaethau a ddarperir gan y Brifysgol, neu’r modd y mae’r Brifysgol, ei myfyrwyr, neu ei staff wedi ymddwyn neu heb ymddwyn, ddilyn y camau gweithredu a amlygir yng Ngweithdrefn Gwyno Prifysgol Abertawe.