Swansea University

18. Arfer Annheg

18.1

Caiff honiadau o arfer annheg eu hystyried yn unol â gweithdrefnau a rheoliadau Arfer Annheg Prifysgol Abertawe.  Caiff unrhyw honiadau o arfer annheg a ddaw i law'r Brifysgol ar ôl cyflwyno'r radd i'r ymgeisydd eu hystyried gan y sefydliad sy'n dyfarnu'r radd.