Swansea University

14. Cyfansoddiad y Bwrdd Arholi

Dylid darllen yr adran hon ar y cyd â'r Canllawiau ar Arholi Myfyrwyr Ymchwil.

14.1

Bydd pob Bwrdd Arholi ar gyfer ymgeiswyr yn cynnwys yr unigolion canlynol:

  1. Cadeirydd annibynnol, a fydd yn Bennaeth y Coleg neu’n aelod o staff a chanddo brofiad addas a enwebwyd gan Bennaeth y Coleg. Mae disgwyl i Gadeirydd y Bwrdd Arholi gadeirio’r arholiadau llafar ac unrhyw gyfarfod o’r arholwyr.
  2. Arholwr neu arholwyr allanol a benodir yn unol â Chanllawiau'r Brifysgol ar Arholi Myfyrwyr Ymchwil.
  3. Arholwr mewnol a benodir yn unol â Chanllawiau'r Brifysgol ar Arholi Myfyrwyr Ymchwil.

14.2

Bydd Cadeirydd y Bwrdd yn annibynnol yn y broses arholi a bydd yn atebol i’r Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig parthed cynnal yr arholiad.

14.3

Ni chaniateir i oruchwylwyr yr ymgeisydd nac unrhyw aelod o staff sydd ynghlwm wrth oruchwylio’r ymgeisydd fod yn rhan o’r Bwrdd Arholi, ond gall Cadeirydd y Bwrdd Arholi eu gwahodd, wedi cael caniatâd ysgrifenedig penodol yr ymgeisydd ymlaen llaw, i fynychu’r arholiad llafar mewn rôl ymgynghorol. Ni chaiff ymgynghorydd siarad ond ar ôl cael ei wahodd i wneud hynny gan y Cadeirydd.

14.4

Pan fydd ymgeisydd yn aelod o staff y Brifysgol adeg yr arholiad, bydd y Bwrdd Arholi yn cynnwys yr unigolion canlynol:

  1. Cadeirydd, fel y nodir ym mharagraff 14.1 a) uchod.
  2. Dau arholwr allanol, a benodir yn unol â Chanllawiau'r Brifysgol ar gyfer Arholi Myfyrwyr Ymchwil.

14.5

Bydd Cadeirydd y Bwrdd Arholi yn gyfrifol am sicrhau bod yr arholwr neu arholwyr mewnol a’r arholwr neu arholwyr allanol yn derbyn copïau o’r traethawd ymchwil i’w arholi ynghyd ag unrhyw ddogfennau perthnasol eraill fel y nodir yn y Canllawiau ar Arholi Myfyrwyr Ymchwil.