Swansea University

13. Argaeledd Traethawd Ymchwil

Dylid darllen yr adran hon ar y cyd â'r Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Gyflwyno Traethawd Ymchwil a'r Canllawiau Arholi Myfyrwyr Ymchwil.

13.1

Bydd traethawd ymchwil a gyflwynir am radd uwch yn y Brifysgol ar gael yn agored, ac ni chaiff ei roi mewn unrhyw ddosbarthiad diogelwch ac ni fydd unrhyw gyfyngu ar ei ddefnyddio.

13.2

Er gwaethaf paragraff 13.1, caiff y Brifysgol, ar sail argymhelliad arbennig wedi’i gymeradwyo gan y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig, atal unrhyw un rhag llungopïo a/neu gael mynediad at waith ymgeisydd am gyfnod o hyd at bum mlynedd. Dylai unrhyw gais am atal mynediad gael ei gyflwyno i’r Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig cyn arholi’r traethawd ymchwil.