Swansea University

Doethur mewn Meddygaeth (MD)

Dylid darllen y rheoliadau academaidd hyn ar y cyd â'r Canllawiau canlynol o eiddo Prifysgol Abertawe, sy’n ymhelaethu ar y rheoliadau ac sy’n cynnig cyfarwyddyd ar y gweithdrefnau:

arrow

Defnyddiwch y fwydlen ar y chwith i lywio trwy gynnwys yr adran hon