Swansea University

7. Derbyn i’r Cymhwyster

7.1

Er mwyn bod yn gymwys i gael eu hystyried ar gyfer dyfarniad gan Brifysgol Abertawe, bydd yr ymgeiswyr wedi:

  • dilyn rhaglen astudio gymeradwy am y cyfnod a bennir gan y Brifysgol;
  • astudio ar gyfer o leiaf 60 credyd
  • bodloni unrhyw amod(au) pellach a fynnir gan y Coleg neu’r Brifysgol.

7.2

Bydd ymgeisydd sy’n cwblhau rhaglen Tystysgrif Ôl-raddedig yn llwyddiannus yn gymwys i ennill dyfarniad â Theilyngdod/Rhagoriaeth, fel a ganlyn:

Tystysgrif Ôl-raddedig gyda Theilyngdod
  • wedi pasio 60 credyd ar Ran Un (gydag o leiaf 50%)
  • rhaid bod isafswm o 40 credyd wedi'u dilyn yn Abertawe
  • wedi ennill marc cyfartalog cyffredinol rhwng 60% a 69.99%
Tystysgrif Ôl-raddedig gyda Rhagoriaeth
  • pasiwyd 60 credyd (50% neu fwy), rhaid bod isafswm o 40 credyd wedi'u hennill yn Abertawe
  • wedi ennill marc cyfartalog cyffredinol o 70%