Swansea University

5. Asesu

5.1

Bydd y broses arholi ar gyfer Tystysgrif Ôl-raddedig yn cynnwys arholiadau ysgrifenedig a/neu asesu parhaus. Gall fod yn ofynnol i ymgeiswyr sefyll arholiad ymarferol.

5.2

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr gwblhau rhaglen astudio'r Dystysgrif Ôl-raddedig yn unol â'r Rheoliadau Asesu penodol ar gyfer Tystysgrifau Ôl-raddedig. Mae'r rheoliadau hyn wedi'u cyhoeddi yn y Canllaw Academaidd.

5.3

Y marc llwyddo ar gyfer modiwl fydd 50%.