Swansea University

4. Terfynau Amser

4.1

Bydd cyfnod hwyaf posibl ymgeisiaeth ar gyfer ymgeiswyr sy’n dilyn rhaglen Tystysgrif Ôl-raddedig fel a ganlyn:

  • Amser llawn: Dim mwy na 12 mis wedi dyddiad dechrau’r rhaglen.
  • Rhan-amser: Dim llai na 12 mis a dim mwy na 36 mis wedi dyddiad dechrau’r rhaglen.

4.2

O fewn y terfynau amser cyffredinol hyn, gall y Colegau bennu terfynau amser byrrach ar gyfer rhaglenni astudio unigol.

4.3

Gellir ymestyn y terfyn amser cyffredinol yn unol â’r rheoliadau a amlinellir yn y rheoliadau penodol.