Swansea University

3. Cymwysterau Ymadael

3.1

Ni fydd ymgeiswyr sy’n dilyn rhaglen Tystysgrif Ôl-raddedig yn gymwys i ennill cymwysterau ymadael.