Swansea University

9. Goruchwylio'r Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd

9.1

Ar gyfer pob ymgeisyddiaeth, bydd y Brifysgol yn cymeradwyo un goruchwyliwr.

9.2

Caiff ymgeiswyr eu goruchwylio'n unol â'r Polisi Goruchwylio ar gyfer Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir, a gyhoeddir yng Nghod Ymarfer y Brifysgol.

< 8. Rhan Dau - Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd (60 credyd) | 10. Cyfrifoldebau’r Brifysgol >