Swansea University

8. Rhan Dau - Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd (60 credyd)

8.1

Cwblheir pob ymgeisyddiaeth trwy gyflwyno darn neu ddarnau o ddysgu annibynnol dan gyfarwyddyd, a chymeradwyo'r fath waith gan yr arholwyr.

8.2

Caiff ymgeiswyr ddechrau gwaith rhagarweiniol ar y dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd yn ystod Rhan Un y rhaglen, ond ni chânt gyflwyno'r gwaith tan ar ôl iddynt lwyddo yn Rhan Un.

< 7. Cymwysterau Ymadael | 9. Goruchwylio'r Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd >