Swansea University

7. Cymwysterau Ymadael

7.1

Gall ymgeisydd a gaiff ei dderbyn i raglen gradd Meistr, ond nad yw’n medru, neu nad yw’n cael, symud ymlaen i’w chwblhau, gymhwyso ar gyfer un o’r dyfarniadau a ganlyn gan y Brifysgol, yn dibynnu ar nifer y credydau a enillodd erbyn iddo ymadael:

Tystysgrif Ôl-raddedig
  • Pasiwyd 60 credyd (50% neu fwy), rhaid bod isafswm o 40 credyd wedi'u hennill yn Abertawe.
Diploma Ôl-raddedig
  • Wedi dilyn 120 credyd (caniateir 30 credyd yn fethiant a esgusodir yn achos myfyrwyr sy'n cychwyn yn y Brifysgol yn, neu ar ôl, 2014/15), rhaid bod o leiaf 80 credyd wedi'u hennill, neu eu derbyn fel methiant a esgusodir, yn Abertawe, ac wedi cymhwyso i fynd ymlaen i Ran Dau.
Diploma Ôl-raddedig gyda Theilyngdod
  • Wedi dilyn 120 credyd (caniateir 30 credyd yn fethiant a esgusodir yn achos myfyrwyr sy'n cychwyn yn y Brifysgol yn, neu ar ôl, 2014/15), rhaid bod o leiaf 80 credyd wedi'u hennill, neu eu derbyn fel methiant a esgusodir, yn Abertawe, ac wedi cymhwyso i fynd ymlaen i Ran Dau.
  • Wedi ennill marc cyfartalog cyffredinol rhwng 60% a 69.99%
Diploma Ôl-raddedig gyda Rhagoriaeth
  • Wedi dilyn 120 credyd (caniateir 30 credyd yn fethiant a esgusodir yn achos myfyrwyr sy'n cychwyn yn y Brifysgol yn, neu ar ôl, 2014/15), rhaid bod o leiaf 80 credyd wedi'u hennill, neu eu derbyn fel methiant a esgusodir, yn Abertawe, ac wedi cymhwyso i fynd ymlaen i Ran Dau.
  • Wedi ennill marc cyfartalog cyffredinol o 70% neu ragor.

7.2

Ni fydd Tystysgrif Ôl-raddedig mewn pwnc a enwir yn cael ei dyfarnu ar ôl i ymgeisydd gwblhau modiwlau sy’n cynnig o leiaf 60 credyd ar lefel 7 oni bai fod cyfanswm y modiwlau perthnasol yn gwneud rhaglen gymeradwy. Bwrdd Dyfarnu/ Bwrdd Cynnydd perthnasol Prifysgol Abertawe fydd yn cymeradwyo rhaglen dystysgrif dan y rheoliad hwn.

< 6. Rheoliadau Asesu | 8. Rhan Dau - Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd (60 credyd) >