Swansea University

6. Rheoliadau Asesu

6.1

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr gwblhau’r rhaglen astudio yn unol â’r rheoliadau dyfarnu credydau, fel y’u cyhoeddir yn y ddogfen Rheoliadau Asesu ar gyfer Dyfarniadau Ôl-raddedig a Addysgir.

6.2

Y marc llwyddo ar gyfer modiwl fydd 50%.

6.3

Rhaid i ymgeiswyr basio Rhan Un y rhaglen astudio’n llwyddiannus cyn y caniateir iddynt symud ymlaen i Ran Dau.

Bydd y dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd, neu'r dull asesu amgen a gymeradwywyd, yn ymgorffori dulliau a chanlyniadau prosiect ymchwil.

6.4

Rhaid i ymgeisydd gwblhau dwy ran y rhaglen yn llwyddiannus cyn y gall fod yn gymwys i ennill gradd.

< 5. Strwythur Addysgu ac Asesu | 7. Cymwysterau Ymadael >