Swansea University

5. Strwythur Addysgu ac Asesu

5.1

Y patrwm addysgu ar gyfer y rhan fwyaf o raglenni amser llawn fydd 3 semester.

5.2

Gall Colegau fabwysiadu patrwm asesu gwahanol a fydd yn cael ei amlinellu yn llawlyfr y Coleg.

< 4. Estyniad i’r Dyddiad Cau ar gyfer Cyflwyno | 6. Rheoliadau Asesu >