Swansea University

4. Estyniad i’r Dyddiad Cau ar gyfer Cyflwyno

4.1

Rhaid gwneud ceisiadau am estyniad i’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r darn neu ddarnau o ddysgu annibynnol dan gyfarwyddyd yn unol â rheoliadau’r Brifysgol, a rhaid cyflwyno’r ceisiadau hynny drwy law goruchwyliwr yr ymgeisydd i’r Bwrdd Achosion Myfyrwyr cyn y dyddiadau cau a bennwyd. Gall y Cadeirydd roi ystyriaeth weithredol i unrhyw geisiadau a ddaw i law ar ôl y cyfarfod.

< 3. Terfynau Amser | 5. Strwythur Addysgu ac Asesu >