Swansea University

18. Byrddau Arholi

18.1

Bydd y Byrddau Arholi canlynol yn cyfarfod i asesu ymgeiswyr:

  • Byrddau'r Colegau
  • Bwrdd Dilyniant y Brifysgol (Rhan Un, diwedd Semester Dau)
  • Bwrdd Dyfarnu'r Brifysgol (Rhan Dau, diwedd Semester Tri)

18.2

Ceir manylion pellach ynghylch cyfansoddiad, rol a chyfrifoldebau Byrddau Arholi yn y Rheoliadau Asesu ar gyfer Dyfarniadau Ôl-raddedig a Addysgir.

< 17. Gwaharddiad ar Fynediad | 19. Cael Gwared â Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd ar ôl ei Arholi >