Swansea University

16. Cyhoeddi Gwaith

16.1

Caiff ymgeisydd gyhoeddi’r gwaith cyfan neu ran o’r gwaith a gynhyrchwyd yn ystod ei gyfnod cofrestru yn y Brifysgol. Gall ymgeisydd gyhoeddi’r gwaith cyn ei gyflwyno yn ei gyfanrwydd neu'n rhannol, ar yr amod na nodir yn unrhyw le yn y gwaith a gyhoeddir ei fod yn cael ei ystyried ar gyfer gradd uwch. Caiff y fath waith ei ymgorffori wedyn yn y darn o ddysgu annibynnol dan gyfarwyddyd a gyflwynir i'w arholi.

< 15. Ailgyflwyno | 17. Gwaharddiad ar Fynediad >