Swansea University

Graddau Meistr Ôl-raddedig a Addysgir Safonol

Rheoliadau Penodol ar gyfer Rhaglenni Meistr Safonol 180 Credyd

*DIFFINIAD: Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd

Diffinnir dysgu annibynnol dan gyfarwyddydfel darn o waith unigol neu nifer o ddarnau o astudiaeth a gyfarwyddwyd gan yr unigolyn (a wnaed dan arweiniad goruchwyliwr), yn rhoi cyfanswm o 60 credyd, sy’n darparu cyfle i wneud ymchwil estynedig mewn un neu ragor o agweddau o’r maes llafur sy’n berthnasol i’r rhaglen.  Gall dysgu annibynnol dan gyfarwyddydgymryd amrywiaeth o ffurfiau, wedi eu dewis i fod y rhai mwyaf addas i’r rhaglen, a/neu i wella rhagolygon cyflogadwyedd y myfyrwyr. Gall hyn gael ei ddiffinio pan gymeradwyir y rhaglen a bydd yn gyfwerth â’r ymdrech sydd ei angen i baratoi traethawd hir hyd at 20,000 o eiriau.

arrow

Defnyddiwch y fwydlen ar y chwith i lywio trwy gynnwys yr adran hon

< Diploma Ôl-Raddedig Addysg Uwch | Graddau Meistr Ôl-raddedig a Addysgir Hyblyg >