Swansea University

7. Derbyn i'r Cymhwyster

7.1

Er mwyn bod yn gymwys i gael eu hystyried ar gyfer dyfarniad gan Brifysgol Abertawe, bydd yr ymgeiswyr wedi:

  • dilyn rhaglen astudio gymeradwy am y cyfnod a bennir gan y Brifysgol;
  • astudio ar gyfer o leiaf 120 credyd
  • bodloni unrhyw amod(au) pellach a fynnir gan y Coleg neu’r Brifysgol.

7.2

Bydd ymgeisydd sy’n cwblhau rhaglen Diploma Ôl-raddedig yn llwyddiannus yn gymwys i ennill dyfarniad â Theilyngdod/Rhagoriaeth, fel a ganlyn:

Diploma Ôl-raddedig gyda Theilyngdod
  • wedi astudio 120 o gredydau (caniateir 30 o gredydau o fethiannau a esgusodir), o leiaf 80 ohonynt wedi'u pasio neu'n fethiannau a esgusodir yn Abertawe
  • wedi ennill marc cyfartalog cyffredinol rhwng 60% a 69.99%
Diploma Ôl-raddedig gyda Rhagoriaeth
  • wedi astudio 120 o gredydau (caniateir 30 o gredydau o fethiannau a esgusodir), o leiaf 80 ohonynt wedi'u pasio neu'n fethiannau a esgusodir yn Abertawe
  • wedi ennill marc cyfartalog cyffredinol o 70% neu ragor