Swansea University

6. Asesu

6.1

Bydd y broses arholi ar gyfer Diploma Ôl-raddedig yn cynnwys arholiadau ysgrifenedig a/neu asesu parhaus. Gall fod yn ofynnol i ymgeiswyr sefyll arholiad ymarferol.

6.2

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr gwblhau rhaglen astudio Diploma Ôl-raddedig yn unol â’r rheoliadau ynghylch dyfarnu credyd ar gyfer Rhan Un rhaglenni gradd Meistr Ôl-raddedig a Addysgir Safonol. Mae'r rheoliadau hyn wedi'u cyhoeddi yn y Canllaw Academaidd.

6.3

Y marc llwyddo ar gyfer modiwl fydd 50%.