Swansea University

4. Terfynau Amser

4.1

Bydd cyfnod hwyaf posibl ymgeisiaeth ar gyfer ymgeiswyr sy’n dilyn rhaglen Diploma Ôl-raddedig fel a ganlyn:

  • Amser llawn: Dim mwy na dwy flynedd wedi dyddiad dechrau’r rhaglen
  • Rhan-amser: Dim llai na dwy flynedd a dim mwy na thair blynedd wedi dyddiad dechrau’r rhaglen

4.2

O fewn y terfynau amser cyffredinol hyn, gall y Colegau bennu terfynau amser byrrach ar gyfer rhaglenni astudio unigol.

4.3

Gellir ymestyn y terfyn amser cyffredinol yn unol â’r rheoliadau a amlinellir yn Adran 5.