Swansea University

3. Cymwysterau Ymadael

3.1

Gall ymgeisydd a gaiff ei dderbyn i raglen Diploma Ôl-raddedig fodiwlaidd, ond nad yw’n medru symud ymlaen i’w chwblhau, gymhwyso ar gyfer y dyfarniad a ganlyn, yn dibynnu ar nifer y credydau a enillodd erbyn iddo ymadael:

Credydau ar Lefel 7 heb fod yn llai na 60 (50% neu fwy) 
Gall ymgeisydd adael y rhaglen gyda chymhwysedd ar gyfer:  Tystysgrif Ôl-raddedig 

3.2

Bydd ymgeisydd y dyfernir Tystysgrif Ôl-raddedig iddo fel cymhwyster ymadael yn gymwys i ennill y dyfarniad â Theilyngdod/Rhagoriaeth, fel a ganlyn:

Tystysgrif Ôl-raddedig gyda Theilyngdod
  • pasiwyd 60 credyd (50% neu fwy), rhaid bod isafswm o 40 credyd wedi'u hennill yn Abertawe
  • wedi ennill marc cyfartalog cyffredinol rhwng 60% a 69.99%
Tystysgrif Ôl-raddedig gyda Rhagoriaeth
  • pasiwyd 60 credyd (50% neu fwy), rhaid bod isafswm o 40 credyd wedi'u hennill yn Abertawe
  • wedi ennill marc cyfartalog cyffredinol o 70% neu ragor

3.3

Ni fydd Tystysgrif Ôl-raddedig mewn pwnc a enwir yn cael ei dyfarnu wedi i ymgeisydd gwblhau modiwlau sy’n cynnig o leiaf 60 o bwyntiau credyd ar lefel 7 oni bai fod cyfanswm y modiwlau perthnasol yn gwneud rhaglen gymeradwy. Bydd Bwrdd Academaidd perthnasol y Brifysgol yn cymeradwyo rhaglen dystysgrif dan y rheoliad hwn.