Swansea University

2. Strwythur y Rhaglen

2.1

Gall ymgeiswyr fod yn gymwys i ennill Diploma Ôl-raddedig os byddant wedi cwblhau rhaglen astudio fodiwlaidd gymeradwy’n llwyddiannus, a ddarparwyd ar ffurf rhaglen amser llawn neu ran amser.

2.2

Fel rheol, bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd ddilyn modiwlau y mae eu gwerth yn cyfateb i 120 o gredydau ar lefel 7.

2.3

Bydd deilliannau dysgu’n cael eu nodi ar gyfer pob rhaglen Diploma Ôl-raddedig.