Swansea University

Trefniadau Meddygol

Rydym yn disgwyl i chi gofrestru gyda Meddyg Teulu’r Brifysgol neu gyda meddygfa leol o fewn 2 wythnos ar ôl cyrraedd yn Abertawe.

Cliciwch yma am wybodaeth ar Ganolfan Iechyd y Brifysgol

< Rheoliadau Llyfrgell | Talu Ffioedd >