Swansea University

6. Apêl

Caiff myfyrwyr sy'n dymuno adolygiad o benderfyniadau yn ymwneud â chosbau a osodwyd yn sgil peidio â thalu ffioedd ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Cyllid yn y lle cyntaf, gan roi manylion llawn am y rhesymau dros yr adolygiad. Ceir disgrifiad o'r broses apeliadau terfynol yn Rheoliadau Apeliadau Terfynol y Brifysgol.

Ni fydd angen i fyfyrwyr adael y Brifysgol os yw'r swm sy'n ddyledus yn llai na £100.

< 5. Cosbau am Fethu â Thalu Ffioedd | >