Swansea University

4. Nodiadau Atgoffa

Bydd yr Adran Gyllid yn anfon nodiadau atgoffa at fyfyrwyr ynghylch ffioedd sydd heb eu talu. Ar ben hynny, dangosir manylion am y symiau sy'n ddyledus yng nghyfrif y myfyriwr ar wefan y Brifysgol. 

< 3. Myfyrwyr sy'n Cael eu Noddi | 5. Cosbau am Fethu â Thalu Ffioedd >