Swansea University

3. Myfyrwyr sy'n Cael eu Noddi

Ni chaniateir i fyfyrwyr sy’n datgan eu bod yn cael eu noddi gofrestru heb y ddogfennaeth briodol. Disgwylir i noddwyr dalu anfonebau o fewn 30 diwrnod. Ni fydd y Brifysgol yn parhau i gydnabod sefydliad fel noddwr cyfreithlon os na fydd taliadau’n cael eu derbyn yn brydlon. Nid ydym yn ystyried rhieni/teulu fel noddwyr at ddibenion y diffiniad hwn ac rydym yn cadw’r hawl i wrthod tystiolaeth o nawdd dan rai amgylchiadau.

Lle nad yw ffioedd yn cael eu talu gan noddwr myfyriwr, bydd y myfyriwr yn bersonol gyfrifol am yr holl ffioedd sy'n ddyledus.

< 2. Ffioedd Llety | 4. Nodiadau Atgoffa >