Swansea University

2. Ffioedd Llety

Telir ffioedd llety trwy ddebyd uniongyrchol bob tymor ar y dyddiadau a nodir yn eich cytundeb trwydded, neu trwy daliad llawn ymlaen llaw erbyn y dyddiad talu cyntaf. 

< 1. Ffioedd Dysgu | 3. Myfyrwyr sy'n Cael eu Noddi >