Swansea University

1. Ffioedd Dysgu

Mae'r holl ffioedd dysgu'n ddyledus ar ddechrau'r sesiwn academaidd. Er mwyn cynorthwyo myfyrwyr i ledu'r gost dros y flwyddyn, mae'r Brifysgol wedi cyflwyno system dalu trwy randaliadau.  Ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2014-2015 bydd myfyrwyr sydd â rhwymedigaeth ffioedd bersonol o fwy na £300 yn gallu dewis talu mewn 2 randaliad. Rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol dalu lleiafswm o 50% o'r ffi ddysgu flynyddol adeg ymrestru neu cyn hynny. Bydd y rhandaliad sy'n weddill yn ddyledus ym mis Chwefror ar gyfer rhaglenni israddedig/ôl-raddedig a addysgir ac ym mis Ebrill ar gyfer rhaglenni ymchwil ôl-raddedig. Gall myfyrwyr Cartref/Myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd hefyd dalu mewn 2 randaliad, a dyddiadau'r rhandaliadau fydd mis Tachwedd a mis Chwefror ar gyfer rhaglenni israddedig/ôl-raddedig a addysgir, a mis Tachwedd a mis Ebrill ar gyfer rhaglenni ymchwil ôl-raddedig. Gofynnir i fyfyrwyr cartref gyflwyno mandadau debyd uniongyrchol sy'n daladwy o fanc yn y Deyrnas Unedig i dalu eu rhwymedigaeth ffioedd bersonol.

< | 2. Ffioedd Llety >