Swansea University

Talu Ffioedd

Rheoliadau sy’n llywodraethu talu ffioedd: Am ragor o wybodaeth ar gyllid a ffioedd myfyrwyr, ewch i’r tudalennau canlynol ar y we:

Myfyrwyr israddedig

Myfyrwyr ôl-raddedig

arrow

Defnyddiwch y fwydlen ar y chwith i lywio trwy gynnwys yr adran hon

< Trefniadau Meddygol | Polisi ar Ddosbarthu Tystysgrifau Dyfarniad >