Swansea University

Cyflogi Myfyrwyr Ôl-raddedig Llawn-amser

Canllawiau ar gyfer Cyflogi Myfyrwyr Ôl-raddedig Llawn-amser gan y Brifysgol

Cyfrifoldeb cyntaf y Brifysgol yw cywirdeb yr astudio a safon y profiad dysgu i’r myfyriwr. Yn unol â hynny, rhaid i Golegau a myfyrwyr rhoi blaenoriaeth i  gwblhau’r astudiaethau ymchwil, yn llwyddiannus ac yn amserol, yn unol â’r telerau ffurfiol a osodwyd gan y Brifysgol ar gyfer mynediad.

arrow

Defnyddiwch y fwydlen ar y chwith i lywio trwy gynnwys yr adran hon

< Cyflogaeth yn Ystod y Tymor - Israddedigion | Cyfle Cyfartal >