Swansea University

Marcio

Gweler hefyd:


Marcio Dienw

Caiff pob arholiad ysgrifenedig ffurfiol yn Abertawe ei farcio yn anhysbys. Cydnabyddir nad yw hyn bob amser yn bosibl am fathau eraill o asesu gan fod adborth yn rhan allweddol o'r profiad dysgu. Lle mae Colegau wedi nodi hyn, mae ganddynt rwydd hynt i barhau â'u harfer presennol.

Safoni Marciau (gan gynnwys Marcio Dwbl)

Mae Colegau Prifysgol Abertawe'n gweithredu polisi safoni marciau er mwyn cadarnhau bod marciau'n gywir ac yn deg yn achos asesiadau a fydd yn cyfrannu i ddosbarth eich gradd neu'ch dyfarniad terfynol.

< Fformat Gwaith i’w Asesu | Graddfeydd Marcio >