Swansea University

Graddfeydd Marcio

Dyfernir marc i chi ar gyfer pob modiwl yn seiliedig ar eich perfformiad yn yr ymarferion asesu amrywiol. Mae Colegau fel arfer yn dosbarthu set o arferion marcio yn esbonio i chi sut y maent yn cyrraedd marciau arbennig.

Defnyddir y graddfeydd canlynol gan aelodau'r staff academaidd wrth bennu marciau (ac eithrio yn achos myfyrwyr ôl-raddedig a ddechreuodd cyn mis Medi 2003).

Graddfeydd Marcio Israddedig

Marc Pasio = 40%*

 Marc 
Marc Dosbarth Cyntaf  70%+
Marc Ail Ddosbarth Uwch 60-69.99% 
Marc Ail Ddosbarth Is 50-59.99%
Marc Trydydd Dosbarth 40-49.99%
Methu 0-39.99%

*Noder bod y marc pasio ar gyfer modiwlau Lefel Ôl-raddedig (Lefel 7) wedi ei osod ar 50%. Os ydych yn dilyn Gradd Gyntaf Uwch (e.e. MEng/MMAth/MPhys), byddwch yn dilyn modiwlau o'r fath yn ystod y flwyddyn olaf a bydd disgwyl i chi ennill marc o 50%+ cyn yr ystyrir eich bod wedi pasio'r modiwl.

Graddfeydd Marcio Graddau Meistr a Addysgir/Diplomâu Ôl-raddedig

Marciau Modiwlau

Marc pasio ar gyfer credyd = 50%*

Methu = 0-49.99%

Cyfartaleddau Cyffredinol/Canlyniad
 Marc
Llwyddo ar lefel Rhagoriaeth 70%+
Llwyddo ar lefel Teilyngdod 60-69.99%
Pasio 50-59.99%
Methu 0-49.99%

Graddfa Marcio Tystysgrifau Ôl-raddedig

Marc pasio = 50%

Methu = 0-49.99%

Nid yw caniatáu methiannau’n gymwys.

< Marcio | Dulliau Asesu >