Swansea University

Fformat Gwaith i’w Asesu

Fformat Gwaith i’w Asesu

Gweler hefyd:


Bydd eich Coleg yn rhoi gwybod i chi, yn llawlyfr y Coleg, ym mha fformat y mae'n rhaid i chi gyflwyno gwaith cwrs (hynny yw, llawysgrifen, wedi'i deipio, a/neu electronig). Os oes gennych anabledd, cyflwr meddygol, neu anhawster dysgu penodol, gwneir addasiadau rhesymol. Mae'n bosibl y bydd y Coleg yn gosod rheolau penodol am faterion megis y ffont, hyd yr aseiniad, dull cyfeirnodi a gofynion arddull eraill.

Dylech gofio pan fyddwch yn cyflwyno gwaith ar ffurf electronig y tybir mai'r rhif myfyriwr ar y gwaith a gyflwynir yw rhif yr awdur. Wrth ei gyflwyno, rydych yn datgan mai'ch gwaith chi ydyw, gan gyfeirio at, a chydnabod, gwaith pobl eraill yn llawn. Wrth gyflwyno ar bapur, mae'n bosibl y gofynnir i chi lofnodi datganiad addas i'r un perwyl.

Os ydych chi'n cyflwyno gwaith ar ffurf electronig, mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gyflwyno'r gwaith i feddalwedd canfod llên-ladrad. Rydych chi wedi cytuno i hyn wrth gofrestru'n fyfyriwr.
Ni chewch gyflwyno gwaith ar ran neb arall, ac felly ni dderbynnir unrhyw honiad (er enghraifft mewn apêl neu mewn achos o arfer annheg) nad y chi oedd yr unigolyn a gyflwynodd y gwaith.

Mae'r rheoliadau ar gyfer myfyrwyr ymchwil yn gofyn am gyflwyno copi electronig a chopi caled o'r traethawd hir.

O ran cyflwyno'r elfen dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd ar gyfer Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir, bydd y Coleg yn amlygu'r gofynion cyflwyno yn Llawlyfr y Coleg.

O ran arholiadau, mae'r rhan fwyaf mewn llawysgrifen. Gwneir eithriadau i hyn ar gyfer rhai myfyrwyr anabl lle cymeradwywyd defnyddio cyfrifiadur fel rhan o'r ddarpariaeth dysgu, addysgu ac asesu penodol a drefnir ar eu cyfer.

< Amgylchiadau Esgusodol | Marcio >