Swansea University

Dyfarnu Credyd

Gweler hefyd:


Y mae gan bob modiwl nifer o gredydau e.e. 10 credyd, 20 credyd, ayyb. Rhaid i chi geisio casglu'r credydau yma gan eu bod yn allweddol wrth bennu a fyddwch yn camu o un Lefel/Rhan Astudio i'r llall neu, er enghraifft, a ydych yn gymwys i'ch ystyried ar gyfer gradd neu ddyfarniad arall.

Gwybodaeth Benodol – Myfyrwyr Israddedig

Y Bwrdd Dilyniant (neu’r Bwrdd Dyfarnu yn achos myfyrwyr blwyddyn olaf) fydd yn penderfynu a fyddwch yn derbyn credydau am y modiwlau yr ydych wedi eu hastudio. Mae'r Bwrdd yn ystyried y marciau a gafwyd mewn modiwlau unigol a'ch perfformiad cyffredinol ym mhob modiwl. Bydd y Bwrdd yn dyfarnu credydau i chi am fodiwlau y byddwch yn eu pasio, h.y. yn bodloni'r asesiad a gofynion penodol eraill. Bydd marc o 40%+ yn dynodi eich bod wedi pasio modiwl.

Gwybodaeth Benodol - Myfyrwyr Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir

Ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig a addysgir, y Bwrdd Dilyniant neu, ar ddiwedd eich rhaglen, y Bwrdd Dyfarniadau, fydd yn penderfynu a fyddwch yn ennill credydau am y modiwlau y buoch yn eu hastudio. Yn ystod ei drafodaethau, bydd y Bwrdd yn ystyried y marciau a gafwyd mewn modiwlau unigol a’ch perfformiad cyffredinol ym mhob modiwl. Bydd y Bwrdd yn dyfarnu credydau i chi am fodiwlau y byddwch yn eu pasio, h.y. yn bodloni’r asesiad a gofynion penodol eraill yn unol â’r graddfeydd marcio.

< Cyfnodau Asesu | Arholiadau >