Swansea University

Dosbarthiad Graddau Israddedig

Dosbarthiad Graddau Israddedig

Gweler hefyd:


Dosbarthiad Graddau Israddedig - Y System Fandio

Rhoddir crynodeb syml o'r rheolau am ddosbarth gradd isod. Fe'ch cynghorir hefyd i ddarllen y rheolau swyddogol fel y'u hargreffir yn y Rheoliadau Asesu Israddedig. Os ydych yn dilyn gradd Peirianneg achrededig yn y Coleg Peirianneg, nid yw'r dull dosbarthiad a amlinellir isod yn ddilys. Dylech ddarllen Rheoliad 3.5, System Fandio ar gyfer Rhaglenni Gradd Peirianneg a Achredir yn Broffesiynol yn y Rheoliadau Asesu Israddedig.

Bydd dosbarth eich gradd yn seiliedig, fel rheol, ar farc cyfartalog a gyfrifir gan ddefnyddio'r marciau a geir yn ystod yr ail flwyddyn astudio a'r flwyddyn astudio olaf. Os ydych yn dilyn rhai rhaglenni 4 blynedd arbenigol (e.e. graddau MMath, MPhys), defnyddir marciau a geir yn ystod yr ail flwyddyn, y drydedd flwyddyn a'r flwyddyn astudio olaf. Mae'r Brifysgol yn cydnabod bod myfyrwyr yn tueddu i berfformio llawer gwell yn ystod y flwyddyn astudio olaf a phenderfynwyd felly roi pwysiad ychydig yn uwch i farciau yn y flwyddyn olaf.

Mae'r rheoliadau dosbarthiad yn gymwys ar gyfer yr holl raglenni anrhydedd oni bai fod gofynion corff proffesiynol yn dynodi yn wahanol. Mewn achosion o’r fath, gellir cyflwyno amrywiadau, os tybir bod hynny'n angenrheidiol. Yn achos myfyrwyr ar raglenni Peirianneg achrededig, mae rheoliadau gwahanol ar waith.

Yn gryno, mae’r rheolau fel a ganlyn, gan dybio eich bod yn fyfyriwr llawn amser:

Rhaid i fyfyrwyr anelu at gasglu 120 o bwyntiau credyd ym mhob Lefel Astudio.

Rhaglenni 3 Blynedd
 • Band 3: Y marciau gorau a gafwyd mewn 80 credyd a ddilynwyd ar Lefel 3, gyda phwysiad o 3
 • Band 2: Y marciau Lefel 3 o’r 40 credyd a ddilynwyd sy’n weddill a’r marciau gorau a gafwyd mewn 40 credyd a ddilynwyd ar Lefel 2, gyda phwysiad o 2
 • Band 1: Y marciau a gafwyd yn y credydau Lefel 2 a ddilynwyd sy’n weddill, gyda phwysiad o 1

Yna defnyddir fformiwla i gyfrifo cyfartaledd dosbarthiad y radd.

Rhaglenni 3 blynedd gyda blwyddyn dramor/ mewn diwydiant*
 • Band 3: Marciau gorau a gafwyd mewn 80 credyd a ddilynwyd ar Lefel 3, gyda phwysiad o 3
 • Band 2: Y marciau Lefel 3 o’r 40 credyd a ddilynwyd sy’n weddill a’r marciau gorau a gafwyd mewn 40 credyd a ddilynwyd ar Lefel 2, gyda phwysiad o 2
 • Band 1: Y marciau a gafwyd yn y credydau Lefel 2 a ddilynwyd sy’n weddill, gyda phwysiad o 1
 • Band S: Y marc o flwyddyn dramor/ diwydiant (os yw'n berthnasol), gyda phwysiad o 1

Yna defnyddir fformiwla i gyfrifo cyfartaledd dosbarthiad y radd.

* [Nodyn: Yn achos myfyriwr sydd wedi dilyn Rhaglen 3 Blynedd gyda Blwyddyn Dramor/Diwydiant, ni fydd y fformiwla dosbarthiad a nodir uchod yn cael ei roi ar waith oni fydd hynny o fantais i’r ymgeisydd. Yn yr achosion hynny lle na fydd gosod y marc Lefel S yn gwella pwysiad cyffredinol y marc, bydd y fformiwla dosbarthiad tair blynedd safonol yn berthnasol.]

Rhaglenni arbenigol 4 blynedd (Graddau Cychwynnol Uwch)
 • Band 4: Y marciau gorau mewn 90 credyd a ddilynwyd ar Lefel M, gyda phwysiad o 4
 • Band 3: Gweddill y marciau mewn 30 credyd a ddilynwyd ar Lefel M a’r marciau gorau mewn 60 credyd a ddilynwyd ar Lefel 3, gyda phwysiad o 3
 • Band 2: Gweddill y marciau mewn 60 credyd a ddilynwyd ar Lefel 3 a’r marciau gorau mewn 30 credyd a ddilynwyd ar Lefel 2, gyda phwysiad o 2
 • Band 1: Gweddill y marciau mewn 90 credyd a ddilynwyd ar Lefel 2, gyda phwysiad o 1

Yna defnyddir fformiwla i gyfrifo cyfartaledd dosbarthiad y radd.

Rhaglenni 4 blynedd gyda blwyddyn dramor/diwydiant*
 • Band 4: Y marciau gorau mewn 90 credyd a ddilynwyd ar Lefel M, gyda phwysiad o 4
 • Band 3: Gweddill y marciau mewn 30 credyd a ddilynwyd ar Lefel M a’r marciau gorau mewn 60 credyd a ddilynwyd ar Lefel 3, gyda phwysiad o 3
 • Band 2: Gweddill y marciau mewn 60 credyd a ddilynwyd ar Lefel 3 a’r marciau gorau mewn 30 credyd a ddilynwyd ar Lefel 2, gyda phwysiad o 2
 • Band 1: Gweddill y marciau mewn 90 credyd a ddilynwyd ar Lefel 2, gyda phwysiad o 1
 • Band S: Y marc o flwyddyn dramor/ diwydiant (os yw'n berthnasol), gyda phwysiad o 1

Yna defnyddir fformiwla i gyfrifo cyfartaledd dosbarthiad y radd.

* [Nodyn: Yn achos myfyriwr sydd wedi dilyn Rhaglen 4 Blynedd gyda Blwyddyn Dramor/Diwydiant, ni fydd y fformiwla dosbarthiad a nodir uchod yn cael ei roi ar waith oni fydd hynny o fantais i’r ymgeisydd. Yn yr achosion hynny lle na fydd gosod y marc Lefel S yn gwella pwysiad cyffredinol y marc, bydd y fformiwla dosbarthiad tair blynedd safonol yn berthnasol.]

Mynediad Uniongyrchol i'r Flwyddyn Olaf

Bydd y dull dosbarthu a ddefnyddir ar gyfer myfyrwyr sy'n cael mynediad uniongyrchol i'r flwyddyn olaf o astudio yn seiliedig ar gyfartaledd y modiwlau a astudiwyd yn Abertawe yn ystod y flwyddyn olaf.

Mynediad Uniongyrchol i Lefel 3 o Radd Gychwynnol Uwch

Bydd y marciau o fodiwlau a ddilynwyd yn ystod lefelau 3 a M, sy’n gyfanswm o 240 credyd, yn derbyn pwysiad cyfartal.

Bandiau Dosbarthu

Yn seiliedig ar eich marc cyfartalog pwysol bydd dosbarthiad eich gradd yn cael ei ddyfarnu yn unol â'r bandiau canlynol:

Dosbarth y RaddCyfartaledd gyda'r Pwysiad
Anrhydedd Dosbarth Cyntaf 70%+
Anrhydedd Ail Ddosbarth - Adran I  60-69.9%
Anrhydedd Ail Ddosbarth - Adran II  50-59.9%
Anrhydedd Trydydd Dosbarth  40-49.9%
Gradd Basio 35-39.9%

 

< Trawsgrifiau a'r Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (Atodiad Diploma) | >