Swansea University

Cywirdeb Marciau a Gyhoeddwyd

Cywirdeb Marciau a Gyhoeddwyd

Gweler hefyd:


Ar ddiwedd y sesiwn, os byddwch yn teimlo bod canlyniad wedi cael ei gofnodi'n anghywir, gallwch ofyn i'ch Coleg wirio'r marc drwy’r Weithdrefn Cywirdeb Marciau a Gyhoeddwyd. Cysylltwch â'ch Coleg am ragor o wybodaeth.

< Arfer Annheg | Cyfnodau Asesu >