Swansea University

Cymwysterau Ymadael a Chymwysterau Wrth Gefn

Cymwysterau Ymadael a Chymwysterau Wrth Gefn

Efallai y cewch gymhwyster 'is' os nad ydych yn ennill digon o gredydau ar gyfer y dyfarniad yr oeddech chi'n anelu ato. Yr enw ar ddyfarniad o'r fath yw Cymhwyster Ymadael. Rhoddir y cyfryw ddyfarniadau i ymgeiswyr sydd, o bosibl, heb allu cwblhau'r rhaglen, wedi tynnu'n ôl o'r Brifysgol yn gynnar, neu wedi methu.

Dyfernir cymwysterau ymadael i gydnabod yr hyn yr ydych wedi'i gyflawni. Rhaid i chi fodloni'r meini prawf perthnasol, o ran ennill y nifer angenrheidiol o gredydau ar y lefelau priodol ac o ran pasio'r modiwlau craidd, cyn ennill y cymhwyster ymadael neu'r cymhwyster wrth gefn.

Nodir y cymwysterau ymadael sydd ar gael ar gyfer dyfarniadau Prifysgol Abertawe yn rheoliadau pob dyfarniad penodol.

< Amserlenni Arholiadau | Amgylchiadau Esgusodol >