Swansea University

Cyhoeddi Canlyniadau

Gweler hefyd:


Bydd y Brifysgol yn gwneud pob ymdrech i hysbysu myfyrwyr yn ffurfiol ynghylch penderfyniadau'r Byrddau Dilyniant a'r Byrddau Dyfarnu cyn gynted â phosib yn dilyn cyfarfodydd y Byrddau. Bydd manylion dyddiadau cyfarfodydd y Byrddau ar gael yn yr Ysgolion yn ystod y Sesiwn. Bydd y canlyniadau i gyd yn cael eu postio i gyfeiriadau cartref myfyrwyr a byddant ar gael yn hwyrach ar gofnod Mewnrwyd pob myfyriwr.

< Cosbau ar gyfer Cyflwyno Gwaith i'w Asesu yn Hwyr | Cywiro Methiannau >