Swansea University

Cyfnodau Asesu

Gweler hefyd:


Yn ystod pob blwyddyn academaidd fel arfer fe fydd tri chyfnod asesu; yn ystod y cyfnodau yma cynhelir arholiadau ffurfiol sef:

Cyfnod asesu canol sesiwn 8 - 25 Ionawr 2019
Cyfnod asesu sesiynol 20 Mai - 14 Mehefin 2019
Cyfnod asesu atodol 14 - 23 Awst 2019

Trwy gyfeirio at Lawlyfr yr Coleg, bydd myfyrwyr yn canfod pryd bydd yr arholiadau ffurfiol ar gyfer modiwlau unigol yn cael eu cynnal, naill ai ym mis Ionawr neu ym mis Mai/Mehefin.

Mae rhai meysydd pwnc yn cynnig modiwlau dwys a addysgir dros gyfnod o bythefnos, yn enwedig yn ystod blwyddyn olaf graddau cyntaf uwch.  Bydd manylion y rhain yn cael eu hargraffu yn Llawlyfr yr Coleg.

Oherwydd natur rhai rhaglenni, yn enwedig yn y Coleg Meddygaeth a’r Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, mae’r rhaglen addysgu’n wahanol yn y modiwlau a gaiff eu dysgu mewn cyfnodau dwys iawn o bythefnos efallai. Caiff modiwlau o’r fath eu hasesu ar unwaith ar ôl y dysgu ac felly nid yw’r cyfnodau asesu a grybwyllir uchod yn berthnasol.

< Cywirdeb Marciau a Gyhoeddwyd | Dyfarnu Credyd >