Swansea University

Cosbau ar gyfer Cyflwyno Gwaith i'w Asesu yn Hwyr

Cosbau ar gyfer Cyflwyno Gwaith i'w Asesu yn Hwyr

Ar gyfer Myfyrwyr sy’n Astudio Modiwlau Israddedig:

Rhaid i Golegau ddewis un o'r opsiynau canlynol ar gyfer cosbau am gyflwyno'n hwyr:

  1. Bydd ymgeiswyr sy’n methu â chyflwyno gwaith erbyn y dyddiad cau yn cael 0%. Caiff ymgeiswyr nad ydynt yn gallu cyflwyno gwaith erbyn y dyddiad cau oherwydd amgylchiadau esgusodol gyflwyno cais i bwyllgor perthnasol y Coleg fel y gellir ystyried caniatáu estyniad neu ddileu'r gosb; neu
  2. Gostyngir y marc am waith gan fyfyriwr sy'n methu â chyflwyno ei waith erbyn y dyddiad cau yn unol â'r tabl canlynol:
Pa mor hwyr yw'r gwaithCosb
Am bob diwrnod calendr ar ôl y dyddiad cau Tynnu 10 marc
Am fod mwy na 7 diwrnod calendr yn hwyr Marc o 0%

Os na allwch gyflwyno gwaith erbyn y dyddiad cau oherwydd amgylchiadau esgusodol, cewch gyflwyno cais i bwyllgor perthnasol y Coleg ei ystyried.

Mae'r Adran Addysg Barhaus Oedolion yn defnyddio’r cosbau canlynol:

Caiff y marc a roddir am waith ei ostwng yn achos ymgeiswyr sy'n methu â chyflwyno gwaith erbyn y dyddiad cau a gyhoeddir yn yr amserlen asesu, yn unol â'r tabl canlynol:

Pa mor hwyr yw'r gwaithCosb
Hyd at wythnos Tynnu 10 marc
Hyd at bythefnos Tynnu 25 marc
Mwy na phythefnos Marc o 0%

Yn achos Myfyrwyr sy’n Astudio Modiwlau Ôl-raddedig a Addysgir:

Dylech nodi y cewch farc o 0% am waith nas cyflwynir erbyn y dyddiad cau. Os na allwch gyflwyno gwaith erbyn y dyddiad cau oherwydd amgylchiadau esgusodol, cewch gyflwyno cais i'r Coleg am estyniad.

< Dulliau Asesu | Cyhoeddi Canlyniadau >