Swansea University

Apeliadau Academaidd

Gweler hefyd:


Rhoddir cyfle i fyfyrwyr sy'n methu â chamu i ran nesaf eu rhaglen radd ac na chawsant gyfle i sefyll arholiadau atodol, neu fyfyrwyr sy'n dymuno apelio yn erbyn y penderfyniad ynghylch eu dyfarniad terfynol, apelio yn erbyn y penderfyniad hwnnw.  Rhoddir manylion ynghylch apelio mewn gweithdrefnau Apeliadau Academaidd.  

< | Arfer Annheg >