Swansea University

Amserlenni Arholiadau

Gweler hefyd:


Mae'r Swyddfa Arholiadau'n llunio amserlenni arholi. Bydd y Swyddfa'n eu cyhoeddi o leiaf bedair wythnos cyn arholiad cyntaf ac o leiaf pythefnos cyn arholiad atodol, ar gyfer pob cyfnod arholi. Rhoddir amserlenni ar yr hysbysfyrddau yng Nghyntedd Tŷ Fulton. Byddwch yn cael mynediad at fersiwn bersonol o'ch amserlen arholi yn eich 'Proffil Myfyriwr' ar Fewnrwyd y Brifysgol.

< Arholiadau | Cymwysterau Ymadael a Chymwysterau Wrth Gefn >