Swansea University

Amgylchiadau Esgusodol

Amgylchiadau Esgusodol

Gweler hefyd:


Mae’r Brifysgol yn cydnabod y gall amrywiaeth eang o anawsterau/amgylchiadau effeithio ar fyfyrwyr o bryd i’w gilydd, a allai arwain at fethu paratoi a/neu gyflwyno gwaith cwrs neu sefyll arholiad.  Mae’r Brifysgol wedi mabwysiadu canllawiau gyda dyddiadau cau pendant ar gyfer ystyried yr amgylchiadau hyn mewn perthynas ag asesu.  Ceir manylion am y canllawiau hyn yn y Polisi ar Amgylchiadau Esgusodol s'yn Effeithio ar Asesu.

< Cymwysterau Ymadael a Chymwysterau Wrth Gefn | Fformat Gwaith i’w Asesu >