Swansea University

Materion yn Ymwneud ag Asesu

Yn yr adran hon byddwch yn dod o hyd i ganllawiau cyffredinol ar faterion yn ymwneud ag asesu, gan gynnwys gwybodaeth ar beryglon arfer annheg a sut i apelio yn erbyn penderfyniadau dilyniant neu ddyfarniad.