Swansea University

Y Gofrestrfa Academaidd ac Adrannau Eraill

Y Gofrestrfa Academaidd ac Adrannau Eraill

Dylid cyfeirio problemau ac ymholiadau o natur academaidd yn yr achos cyntaf bob tro at Diwtor Personol neu aelod o'r staff addysgu yn eich Ysgol. Er hynny, yn achlysurol, y mae modd trosglwyddo myfyrwyr i ofal y Gofrestrfa Academaidd os bydd natur yr ymholiadau yn arwain at oblygiadau ehangach. Efallai bydd yn rhaid cyfeirio ymholiadau a all arwain, er enghraifft, at orfod newid eich manylion personol neu academaidd i'r Gofrestrfa Academaidd neu i'r Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr yn ogystal ag at yr Ysgol. Gallai ymholiadau o'r fath godi oherwydd:

Amserlen Arholiadau Amserlen Addysgu  Apeliadau
Arfer Annheg  Asesu Cyfleoedd Cyfnewid
Dethol Modiwlau  Estyniadau Fisa Gadael y Brifysgol 
Gohirio astudiaethau Trawsgrifiadau  Trosglwyddo Modiwlau 
Trosglwyddo Rhaglenni  Seremonïau Graddio Ymrestru 

Mae'r Gofrestrfa Academaidd wedi'i lleoli ym Mloc y Stablau, y tu ôl i Adeilad Abaty Singleton, ac mae’r Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr wedi’i lleoli yn Abaty Singleton. Mae’r ddwy ar agor i fyfyrwyr rhwng 10am - 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio Gwyliau Banc a'r cyfnod cau dros y Nadolig.

Mae'r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, a leolir ar lawr gwaelod Adeilad Keir Hardie, yn cynnig 'siop-un-stop' i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i fyfyrwyr a'r staff sy'n gweithio gyda nhw. Mae'n cynnwys:

Pa un ai ymholiad cyffredinol sydd gan fyfyrwyr, problem benodol neu os ydynt am gael sgwrs am rywbeth, gellir cyfeirio myfyrwyr i'r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr. Yn ogystal, croesewir ymholiadau gan staff sy'n ceisio rhoi cymorth i fyfyrwyr. 

< | Presenoldeb >