Swansea University

Tystysgrifau Gradd Newydd

Tystysgrifau Gradd Newydd

Gweler hefyd:


Dylai myfyrwyr sy'n cyflwyno cais am dystysgrif newydd nodi y dechreuodd Prifysgol Abertawe gyhoeddi ei thystysgrifau ei hun yn 2010.  Byddai tystysgrifau'r rhan fwyaf o'r myfyrwyr a raddiodd cyn y dyddiad hwn wedi cael eu cyhoeddi gan Brifysgol Cymru, a dylai myfyrwyr gysylltu â'r sefydliad hwnnw i gael tystysgrif o'r newydd.

Caiff ceisiadau am dystysgrifau newydd eu caniatáu mewn achosion lle y mae'r dystysgrif wreiddiol wedi'i cholli'n anadferadwy. Ni ystyrir camosod tystysgrif dros dro yn sail ddigonol ar gyfer tystysgrif newydd. Mae gan y Brifysgol hawl i wrthod ceisiadau am dystysgrifau newydd, yn enwedig mewn achosion lle y mae un dystysgrif newydd eisoes wedi'i dosbarthu. Dylai'r rhai hynny sy'n gwneud cais am dystysgrifau newydd gofio bod y cais hwn yn golygu datganiad bod y dystysgrif wreiddiol wedi'i cholli neu ei dinistrio.

Codir ffi o £30 am dystysgrif newydd. Cwblhewch y Ffurflen Gais am Dystysgrif Newydd a'i dychwelyd i Gofrestrfa Academaidd Prifysgol Abertawe ynghyd â siec yn daladwy i Brifysgol Abertawe. Rydym hefyd yn cynnig yr opsiwn o dalu â cherdyn credyd/debyd. A wnewch chi naill ai gwblhau'r manylion ar y ffurflen neu gysylltu â'r Gofrestrfa Academaidd ar +44 (0)1792 602169 i drefnu taliad. Byddwn yn derbyn y ffurflen wedi’i chwblhau drwy e-bost ar academic.registry@abertawe.ac.uk. Fodd bynnag, ar eich cyfrifoldeb eich hun yr anfonir manylion cerdyn drwy e-bost.

Os yw eich tystysgrif wedi'i niweidio, dylech ei dychwelyd i Brifysgol Abertawe a bydd un newydd yn cael ei dosbarthu am ddim, cyhyd ag y bod y dystysgrif sydd wedi'i niweidio wedi'i dychwelyd. Bydd y dystysgrif newydd yn nodi'n glir bod y ddogfen yn gopi dyblyg.

< Tiwtoriaid Personol | Cyfleoedd Symudedd (Myfyrwyr Israddedig) >