Swansea University

Tystiolaeth o Statws Myfyriwr

Tystiolaeth o Statws Myfyriwr

Gwneud Cais am Ddatganiadau

O bryd i’w gilydd, mae’n bosib y bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch statws myfyriwr, er enghraifft wrth agor cyfrif banc, gwneud cais am estyniad i fisa, neu wrth ofyn am eich eithrio o Dreth y Cyngor.

Os oes angen tystiolaeth arnoch chi eich bod wedi ymrestru â Phrifysgol Abertawe, mae modd i chi gael Datganiad o’r Gofrestrfa Academaidd naill ai mewn person neu drwy e-bostio academic.registry@abertawe.ac.uk â’r wybodaeth ganlynol:

  • Eich Rhif Myfyriwr
  • Esboniad pam mae angen Datganiad arnoch chi

Gallwch gasglu’r Datganiad o’r Gofrestrfa Academaidd a bydd angen i chi gyflwyno prawf o bwy ydych chi (e.e. carden fyfyriwr).

< Presenoldeb | Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd >